Study Aalborg Messe 2016

Kommune har netop afholdt den årlige Study Aalborg messe med over 5000 besøgende i Gigantium. Messen forløb fortrinligt og var med til at oplyse folkeskole elever fra hele Nordjylland om det faglige indhold på et bredt spektre af uddannelser.

Repræsentanter for de gymnasiale, tekniske, merkantile og landbrugs- samt social- og sundhedsuddannelser var til stede, og gav de besøgende elever mulighed for både at høre, hvad de forskellige uddannelser har at byde på, såvel som at få indblik i hverdagen på de forskellige ungdomsuddannelse. Dette skete med beretninger fra nuværende elever på ungdomsuddannelserne, og ved at give de besøgende elever lov til fx at prøve at bygge en bro og installere elektricitet.

Bedre læring i virkeligheden - Under Study Aalborg messen var særligt de faglige uddannelser i fokus. Mange unge vælger gymnasiet uden at være tilstrækkeligt oplyst om den hurtigste vej til netop deres drømme job. Denne praksis er både dyr for statskassen og skaber unødigt spildtid for den studerende. Ifølge Mike Petersen som er elev i 8N på Klarup Skole er det bedste ved at være på messe, at det har udvidet hans horisonter i forhold til vejen til sit fremtidige arbejde. ”Messer som den her er vigtigt fordi man kommer ud og får mere syn for hvad man kan blive i stedet for at sidde og læse om det derhjemme, på den måde for man en bedre forståelse for hvad man egentligt skal lave…”

Selv om Mike endnu ikke er helt sikker på hvad han gerne vil så er fokus midlertidigt sat på tømreruddannelsen. ”Jeg har været over og snakke med EUX standen i dag. De (EUX-standen red.) har været gode til at vejlede mig i forhold til hvad man skulle hvis man vil være tømrer… Det var sjovt at møde nogle der læser på ens måske kommende studie fordi de har haft nogle af de samme tanker som en selv”

 

IMG_0711

Messen hjælper mod fordomme - Stand holderne på Study Aalborg messen var også positive stemt. De fik muligheden for at fortælle, hvorfor netop deres erhverv er vigtigt og hvilke muligheder det giver. Patrick Andersen fra Aalborg Food College fortæller ”Jeg er uddannet tjener og om et halvt år så er jeg uddannet kok… Jeg syntes et arrangement som dette er vigtigt fordi f.eks. tjenerelever er en svindende ting, det er noget af det der mangler meget... Unge mennesker nu om dage mener man virker lidt underlegen hvis man vil gå ind og være f.eks. tjener."

Patrick understreger at der er meget mere i tjener faget og uddannelsen end som så. F.eks. bliver de undervist i emner som salg, service og psykologi "Folk tror det, at servicerer andre er slavearbejde men det er det jo langt fra. For mig handler det i stedet om at glæde folk og få en viden om f.eks. kultur inden for mad og vin… Jeg håber jeg har været med til at nedbryde nogle fordomme i dag, det er noget af det jeg går meget op i” Patrick har allerede udset sig nogle mulige kommende kandidater til tjener skolen. De går målrettet efter at blive uddannet tjener for derefter at videre uddanne sig til sommelier.

Både elever og standholdere på messen var enige om at det er vigtigt med ordentligt oplysning om de valg og muligheder de unge har efter folkeskolen. Det bidrager nemlig til at de kan kan træffe oplyste valg om deres fremtid. Julie Mortensen fra Nordjyllands Landbrugsskole siger i den forbindelse ”Arrangementet i dag er vigtigt fordi at de unge skal ud og se hvad de kan vælge og beskæftige sig med i fremtiden. Mange af de unge ved faktisk ikke specielt meget om netop vores uddannelse og hvad den går ud på så jeg håber selvfølgelig at de kommer over for at lære noget mere om os… Jeg håber på den måde at der er flere unge der er blevet bekendt med at vi faktisk er her”.

Study Aalborg og de involverede sammen arbejdspartnere håber på at messen har bidraget til at der kommer nye dygtige unge ud på de respektive ungdomsuddannelser. 

Del siden